Thông báo lịch đào tạo kiến thức chuyên môn Cuộc thi “Thiết kế và chế tạo tàu ngầm có điều khiển”

BTC Cuộc thi “Thiết kế và chế tạo tàu ngầm có điều khiển” trường Cao đẳng FPT Polytechnic trân trọng thông báo lịch đào tạo kiến thức chuyên môn. Thân gửi các đội thi! Lời đầu tiên, chúc mừng toàn …