Những thách thức của sinh viên ngành dịch vụ trước dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, ngành du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều này khiến cho các bạn sinh viên Cao đẳng …