Talkshow “Truyền cảm hứng – Tiếp đam mê”: Đam mê và sự nghiệp có thể song hành?

(Cao đẳng FPT Polytechnic) – Trải qua khó khăn và khiến bản thân muốn lùi bước, từ bỏ đam mê; Khó khăn khi lựa chọn lối đi riêng; hay thiếu động lực để đi đến hành trình đam mê… đó …