Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế đồ họa (Mã TD1671)  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA             (Mã tuyển dụng TD1671)     Bạn theo học chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển …