Thông báo tuyển dụng nhân viên nhà hàng (Mã tuyển dụng_1222.32)

Thông báo tuyển dụng  nhân viên nhà hàng (Mã tuyển dụng_1222.32) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng nhé! Thời gian làm việc Thời …

Thông báo tuyển dụng nhân viên lập trình Web (Mã tuyển dụng_1222.31)

Thông báo tuyển dụng nhân viên lập trình Web (Mã tuyển dụng_1222.31) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên lập trình Web nhé! Thời gian và …

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ hành chính tổng hợp (Mã tuyển dụng_1222.24)

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ hành chính tổng hợp (Mã tuyển dụng_1222.24) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên cán bộ hành chính …

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ kỹ thuật hành chính (Mã tuyển dụng_1222.26)

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ kỹ thuật hành chính (Mã tuyển dụng_1222.26) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên cán bộ kỹ thuật …

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ quản lý tài chính HSSV (Mã tuyển dụng_1222.25)

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ quản lý tài chính HSSV (Mã tuyển dụng_1222.25) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên cán bộ quản …

Thông báo tuyển dụng nhân viên Cán bộ hành chính (Mã tuyển dụng_1222.23)

Thông báo tuyển dụng nhân viên Cán bộ hành chính (Mã tuyển dụng_1222.23) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên Cán bộ hành chính nhé! Thời …

Thông báo tuyển dụng nhân viên Quan hệ khách hàng (Mã tuyển dụng_1222.22)

Thông báo tuyển dụng nhân viên Quan hệ khách hàng (Mã tuyển dụng_1222.22) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên Quan hệ khách hàng nhé! Thời …

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn La Vela (Mã tuyển dụng_1222.02)

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn La Vela (Mã tuyển dụng_1222.02) Bạn theo học ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay …

Thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ nhà hàng (Mã tuyển dụng_1122.35)

Thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ nhà hàng (Mã tuyển dụng_1122.35) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên phục vụ nhà hàng nhé! Thời …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế đồ họa (Mã TD1671)  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA             (Mã tuyển dụng TD1671)     Bạn theo học chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển …

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Prairie Việt Nam (Mã tuyển dụng 0922.24)

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Prairie Việt Nam (Mã tuyển dụng 0922.24) Bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên công ty TNHH …

Thông Báo Tuyển Dụng Tại Sendo Farm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI SENDO FARM Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Sendo Farm đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua! Số lượng: TD1440 …