Hành trình nên duyên với FPT Polytechnic của cựu sinh viên ngành PR

Là một trong những gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của Cao đẳng FPT Polytechnic với đam mê theo đuổi ngành PR – Tổ chức sự kiện, Lê Thị Tuyên hiện tại đã đạt được những thành công nhất …