FPT Polytechnic tổ chức ký kết và tọa đàm nghề nghiệp cùng Doanh nghiệp Khối ngành Du lịch

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ tổ chức lễ ký kết hợp tác và tọa đàm nghề nghiệp cùng các doanh nghiệp hàng đầu khối ngành Du lịch vào ngày 30/07/2016 tại FPT Polytechnic Đà Nẵng.