HN – Sinh viên FPT Polytechnic được đào tạo kỹ năng khởi nghiệp

30 sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội đã được tham dự khóa đào tạo “Kỹ năng sử dụng Internet để tìm kiếm việc làm và ứng tuyển thành công” thuộc dự án “Trung tâm đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên”.