Chưa tốt nghiệp THPT nhiều sĩ tử 2k5 đăng ký nhập học sớm tại FPT Polytechnic HCM

Ngay cả khi chưa thi THPT 2023, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở HCM trở thành tâm điểm “hot hòn họt” khi nhiều phụ huynh cùng các sĩ tử 2k5 đăng ký nhập học sớm. Cùng lý giải độ …