FPT Polytechnic

Điểm lại “dấu ấn vàng son” của bộ môn Công nghệ thông tin & hành trình kiến tạo hạnh phúc cho sinh viên

Trong năm 2023, Bộ môn Công nghệ thông tin (CNTT) tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM liên tục tổ chức những hoạt động và sự kiện nổi bật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và …

Nhìn lại hành trình rực rỡ của bộ môn Công nghệ thông tin FPT Polytechnic HCM trong năm 2023

Bộ môn Công nghệ thông tin trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM đã trải qua một năm 2023 đầy rực rỡ và thành công, với hàng loạt cuộc thi, các hoạt động, sự kiện đa dạng và …