Sĩ tử chọn ‘vaccine phòng thất nghiệp’, chọn Cao đẳng FPT Polytechnic

Thầy Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết, sinh viên sau khi ra trường trong vòng 6 tháng, tỷ lệ có việc làm ngay đạt trên 97%. Chọn ngành học ưa thích, chọn ngành nghề …