Khởi động Chương trình “Vì các em 2024” – Tăng cường kiến thức cho sinh viên CNTT

Ngày 20 tháng 01 năm 2024, tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ, chương trình “Vì các em 2024” đã chính thức được khởi động. Chương trình do bộ môn CNTT tổ chức với mục tiêu hướng …