“Vương Khí Trường Hạ’’ – poster về Samurai và Geisha sinh động của sinh viên FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Nhóm sinh viên ngành thiết kế đồ họa FPT Polytechnic Hồ Chí Minh lựa chọn đề tài đầy thách thức: Samurai Nhật Bản và những bóng hồng geisha xung quanh người chiến binh. Đây là một đề tài đa chiều, …