[26/09/2022 – FPT Polytechnic HCM] Talkshow: “Warm up cuộc thi thiết kế Template Livestream”

Vào ngày 26/09 hôm nay, buổi Warm up cuộc thi “Thiết kế Template Livestream” sẽ được tổ chức tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM. Với mục đích hướng dẫn sinh viên ngành Thiết kế đồ họa cách thức tham gia …