30/11/2023 – Hà Nội – Workshop: “Hành trình X2 cơ hội việc làm”

Vào ngày 30/11 sắp tới, sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội sẽ có cơ hội được tham gia workshop “Hành trình X2 cơ hội việc làm” – nơi các chú ong được hướng dẫn và …