Khởi động dự án Xưởng thực hành lập trình Tự động hóa trên trạm MPS FESTO

Dự án Xưởng thực hành lập trình Tự động hóa trên trạm MPS FESTO là một trong những dự án xưởng mà bộ môn Tự động hóa, FPT Polytechnic Đà Nẵng mang đến cho các bạn sinh viên vào kỳ …

Sinh viên FPT Polytechnic Cần Thơ thử nghiệm thành công sản phẩm cánh tay robot SCARA

Tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ, ngành Tự động hóa đã đạt được thành công với cánh tay robot SCARA được phát triển bởi nhóm sinh viên. Sản phẩm này là thành quả cho sự nỗ …

Trò chơi Luồn dây khéo léo – Dự án đầu tiên của Xưởng thực hành Tự động hóa FPT Polytechnic Cần Thơ

Tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ,  Xưởng thực hành Tự động hóa được thành lập như một nơi dành riêng cho sinh viên để các bạn có cơ hội trải nghiệm và tạo ra những sản …