Khởi động dự án Xưởng thực hành lập trình Tự động hóa trên trạm MPS FESTO

Dự án Xưởng thực hành lập trình Tự động hóa trên trạm MPS FESTO là một trong những dự án xưởng mà bộ môn Tự động hóa, FPT Polytechnic Đà Nẵng mang đến cho các bạn sinh viên vào kỳ …