Các câu lệnh cơ bản với Script trong lập trình Game Unity

9:44 24/02/2022

Cùng tìm hiểu ngay những câu lệnh cơ bản với Script trong lập trình Game Unity dành cho những bạn mới học nhé!

Với những bạn mới tìm hiểu về lập trình Game Unity, những câu lệnh cơ bản và quen thuộc với Script này sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong quá trình học tập bộ môn Công nghệ thông tin.

  1. Bắt sự kiện bấm bàn phím

Đầu tiên, tạo sẵn 1 dự án Game với nhân vật được gắn sẵn Script tên là PlayerController.cs như sau:        

Mở file PlayerController và viết câu lệnh như trong ảnh:

Trong hình, để bắt sự kiện bấm nút, các bạn viết trong hàm Update với câu lệnh If Else cùng phương thức Input.GetKey để kiểm tra phím nào được bấm.

  1. Di chuyển nhân vật

Như vậy, với phần trên các bạn đã bắt được sự kiện bấm nút trên bàn phím, để di chuyển nhân vật trong Unity có rất nhiều cách khác nhau tùy theo kịch bản game muốn nhân vật di chuyển như thế nào. Dưới đây là câu lệnh cơ bản nhất để di chuyển nhân vật:

  • Đầu tiên, khởi tạo đối tượng Tranform tại hàm Start trong Script PlayerController:

  • Kế tiếp, viết câu lệnh di chuyển khi bấm phím:

Tương tự, ta có các câu lệnh di chuyển lên, xuống, trái, phải bằng đối tượng Vector3.up, Vector3.down, Vector3.left, Vector3.right:

  1. Thay đổi trạng thái nhân vật

Để thay đổi trạng thái nhân vật, trước tiên các bạn cần lập ít nhất 2 trạng thái (Animation) cho nhân vật và đặt giá trị gán cho từng trạng thái.

Ví dụ , đặt 1 biến boolean là status với 2 giá trị true, false đại diện cho 2 trạng thái hoặc đơn giản hơn ta đặt 1 biến Integer với giá trị là 1, 2 đại diện cho 2 trạng thái. Dưới đây là việc sử dụng 1 biến status dạng Int.

Thiết lập trạng thái gồm các bước như sau:

Lưu ý:  Lựa chọn biến trạng thái là Int, đặt tên là status
Như trong hình, có 3 trạng thái là DiBo, DungIm, Nhay.
status = 0 là DungIm
status = 1 là DiBo
status = 2 là Nhay

Click vào các trạng thái trong màn hình và thiết lập ô Condition (điều kiện) khi chuyển trạng thái cho nhân vật:

Nhấn dấu +, ta thiết lập điều kiện như sau:

Lưu ý: Thiết lập như trên có nghĩa là:
DungIm -> DiBo khi mà status = (equals) 1
Tương tự cách thiết lập như vậy, click vào các trạng thái khác và làm tương tự

Kế tiếp, chúng ta viết code trong Script như sau để đổi trạng thái nhân vật

Khai báo đối tượng Animator để có thể thay đổi trạng thái nhân vật ở dòng 12 và 20.

Kế tiếp, khi nhấn phím di chuyển cần thêm câu lệnh chuyển trạng thái tương ứng.

Lưu ý: dòng thứ 34, chuyển giá trị của biến status tạo bên Unity = 1 thì nhân vật chuyển từ trạng thái DungIm -> DiBo

Với cách tương tự, chúng ta thêm câu lệnh chuyển trạng thái vào các nút tương ứng như: nhấn A hoặc D thì nhân vật từ DungIm -> DiBo.

Nhấn R thì nhân vật từ DungIm -> Chay (status = 2)

Lưu ý: Khi không ấn gì thì nhân vật trở lại trạng thái đứng im nên ta thêm điều kiện else như hình :

Như vậy, bằng đối tượng Animator, chúng ta có thể thay đổi trạng thái nhân vật, kết hợp với di chuyển nhân vậy, từ đó xây dựng được nhân vật game di chuyển kèm Animation trùng khớp.

Các bạn đã nắm rõ những kiến thức cơ bản với Script trong lập trình Game Unity chưa? Hãy thực hành thật nhiều để thành thạo những kĩ năng này nhé!

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2022

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *