HN- Thông báo: Đăng ký thực tập tốt nghiệp của sinh viên kỳ cuối học kỳ Summer 2017

13:50 15/05/2017

Sinh viên kỳ 7 trong kỳ Summer 2017 của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội, có học dự án tốt nghiệp, được phòng quan hệ doanh nghiệp cơ sở giới thiệu nơi thực tập phù hợp. Những sinh viên đã đi thực tập hoặc đã tìm được nơi thực tập phù hợp, cũng phải thông báo với phòng quan hệ doanh nghiệp của trường.

Đây là cơ hội và quyền lợi của sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội. Việc trải nghiệm công việc và môi trường làm việc thực sự tại doanh nghiệp giúp sinh viên có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc thực tế, đồng thời cũng là cơ hội để các bạn tìm việc làm sau khi ra trường.

 1. Đối tượng:

Sinh viên học kỳ 7 trong kỳ SUMMER 2017 của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội – Có học Dự án tốt nghiệp

Lưu ý: Sinh viên cần đăng nhập email FPT trước khi đăng ký các thông tin.

Sinh viên kỳ cuối trong học kỳ Summer 2017 của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội được giới thiệu nơi thực tập.
Sinh viên kỳ cuối trong học kỳ Summer 2017 của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội được giới thiệu nơi thực tập.
 1.       Đăng ký thực tập 

a, Sinh viên tự liên hệ nơi thực tập, hoặc đã thực tập rồi

 •  Sinh viên có thể tự liên hệ nơi thực tập.
 • Sinh viên thông báo lại nơi thực tập chậm nhất là 17h00 ngày 31/05/2017 TẠI ĐÂY
 • Sinh viên cần lấy giấy giới thiệu thực tập xuống phòng Quan hệ doanh nghiệp lấy giấy từ ngày 01/06/2017 – 07/06/2017

b, Sinh viên nhờ hỗ trợ giới thiệu thực tập

 • Sinh viên chưa có nơi thực tập có thể đăng ký nhờ hỗ trợ giới thiệu nơi thực tập với phòng quan hệ doanh nghiệp chậm nhất 17h00 ngày 31/05/2017 TẠI ĐÂY.
 • Sau khi đăng ký sinh viên sẽ phải ký “Cam kết thực tập”.
 • Nếu sinh viên không thực hiện đúng cam kết được nêu trong “bản cam kết thực tập” thì sẽ bị “trượt thực tập” và bị từ chối hỗ trợ việc làm.
 1. Thời gian và kết quả thực tập
 • Thời gian triển khai thực tập tốt nghiệp từ 12/06/2016 đến 12/08/2017.
 • Cuối đợt thực tập, sinh viên nộp tài liệu Dự án tốt nghiệp và báo cáo thực tập kèm theo xác nhận của đơn vị thực tập (theo hướng dẫn tại LMS).

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

Phòng Quan hệ doanh nghiệp

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *