11392912_1572342469706008_6257552225767692107_n
TN – Sinh viên FPT Polytechnic tham quan Tập đoàn Viettel
quan su poly 2015
HN – Đời sống chiến sĩ của sinh viên FPoly khóa 207
tuan le dinh huong
HN – Khoảnh khắc tuần lễ định hướng tân sinh viên khóa 11.2
11156354_1556218214651767_3100780680528441523_n
TN – Sinh viên FPoly tham quan công ty Bia Sài Gòn Tây Nguyên
fpt poly nguoi ban hang chuyen nghiep
HN- Phổ biến quy chế Giáo dục quốc phòng đợt tháng 5 năm 2015
HN – Tập huấn cán bộ nòng cốt kỳ Spring 2015