Chon Bao chi-8419
HN – Khoảnh khắc đẹp Lễ Tốt nghiệp năm 2015
11221401_498937680285336_6604403664947566906_n
TN – Những hình ảnh lạnh gáy đêm Halloween của FPT Polytechnic Tây Nguyên
IMG_2620
HN – Lễ tôn vinh “Ong vàng Poly” học kỳ Summer 2015
12046707_489804821198622_2480807381327049873_n
TN – Sôi nổi “Hội thao Poly Tây Nguyên” 2015
11902514_479554075557030_6846383859520406687_n
TN – Chương trình Vu Lan báo hiếu của sinh viên FPolytechnic Tây Nguyên
tay nguyen
TN – Sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên làm thiện nguyện