Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017

Đầu tháng 3/2017, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017.