Làm phát triển phần mềm cần bảo mật thông tin sao cho hiệu quả?

Bảo mật thông tin trong lĩnh vực phát triển phần mềm làm sao cho hiệu quả? Đó là câu hỏi sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây. Khái niệm liên quan Phát triển phần mềm là gì? Phát …

Bảo mật thông tin và những điều developer cần biết

Ngày nay, hầu hết thông tin của doanh nghiệp như chiến lược kinh doanh, khách hàng, nhà cung cấp, tài chính, lương nhân viên,… điều được lưu trữ trên hệ thống máy tính qua internet hay intranet. Vì vậy, nếu …