Chế độ dinh dưỡng dành riêng cho sĩ tử 2k2

Bên cạnh chế độ sinh hoạt thì chế độ dinh dưỡng cũng tác động đến khả năng tập trung và ghi nhớ của các sĩ tử, đặc biệt trong thời gian cao điểm của mùa ôn thi. Với một chế …