Hơn 400 sinh viên FPoly Đà Nẵng hào hứng tìm hiểu chuyên đề cơ bản về PHP

Sáng ngày 13/11/2021, bộ môn Công nghệ thông tin Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức chuyên đề công nghệ với chủ đề “Cơ bản về PHP” với sự tham gia của diễn giả anh Võ Đăng Ánh …