Thủ lĩnh sinh viên Summer 2022 – sân chơi dành cho “Thủ lĩnh” FPoly

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm dành cho ban cán sự lớp và đội ngũ thành viên nòng cốt của các CLB, Phòng CTSV phối hợp cùng Bộ môn cơ bản …

Coaching tại FPoly: Định hình phát triển tư duy dành cho sinh viên

Với môn Kỹ năng học tập, Cao đẳng FPT Polytechnic đã mang đến cho sinh viên những trải nghiệm thú vị thông qua hoạt động Coaching nhằm giúp các bạn đánh giá được bản thân, trau dồi các kỹ năng …