Thông báo tuyển dụng vị trí Video Editor (Mã tuyển dụng DN-1020)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIDEO EDITOR  (Mã tuyển dụng DN-1020) Bạn theo học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Video Editor nhé! 1. Thời gian …