Nhiều cơ hội thực tập cho sinh viên FPoly Tây Nguyên

Quá trình thực tập tại doanh nghiệp chính là cơ hội giúp cho nhiều sinh viên trở thành nhân viên chính thức tại đơn vị. Do đó, Phòng Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên đã kết …