Nhiều cơ hội thực tập cho sinh viên FPoly Tây Nguyên

Quá trình thực tập tại doanh nghiệp chính là cơ hội giúp cho nhiều sinh viên trở thành nhân viên chính thức tại đơn vị. Do đó, Phòng Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên đã kết …

Gặp gỡ chàng cán bộ Quan hệ doanh nghiệp dễ mến của FPoly Hồ Chí Minh

Từng băn khoăn trăn trở rất nhiều khi quyết định chuyển hướng từ bộ phận Công tác sinh viên sang Phòng Quan hệ doanh nghiệp của Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh, nhưng sau hai năm làm việc ở …

Sinh viên FPoly tự tin trình bày dự án tốt nghiệp trước nhà tuyển dụng

Từ ngày 26 – 28/8, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh phải trải qua buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cực kỳ quan trọng. Bên cạnh sự đánh giá của thầy cô thuộc Hội đồng bảo …