Logistics là gì? Logistics có thật sự khó hiểu?

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, Logistics đã trở thành một khái niệm không thể thiếu trong việc quản lý chuỗi cung ứng và vận hành hệ thống. Logistics là một thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực quản …