Giảng viên Nguyễn Thị Lan – “Tổng đài” của sinh viên, sở hữu loạt giải thưởng “khủng”

“Sinh viên chính là động lực cố gắng mỗi ngày của tôi” – Đây là tiêu chí giảng dạy của cô Nguyễn Thị Lan – giảng viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội. Là một giảng viên …