Sinh viên FPoly Hồ Chí Minh thực hiện dự án văn hoá nghệ thuật đặc sắc

Tới đây, nhóm Mộng Mơ – nhóm sinh viên chuyên ngành Quan hệ công chúng khóa 15.1 của trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật hát bội mang tên “Giữ …

Ra mắt dự án tốt nghiệp: Giữ lửa ngàn năm

Vào ngày 04/03/2021 vừa qua, sinh viên lớp Quan hệ công chúng – PR & Tổ chức sự kiện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã chính thức cho ra mắt dự án tốt nghiệp “Giữ Lửa Ngàn …