Những lợi ích và thách thức khi làm việc trong lĩnh vực CNTT

Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, đem lại rất nhiều cơ hội cho những người làm việc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, như bất kỳ ngành nghề nào khác, công …

Để thành công ở vị trí của UI/UX Designer bạn cần có gì?

Lập trình web nói chung và UI/UX design nói riêng đang là những từ khóa “nóng bỏng” không chỉ của giới trẻ yêu công nghệ thiết kế mà của mọi người. Các cơ sở đào tạo chuyên viên thiết kế …

Bạn biết gì về GraphQL?

GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn mã nguồn mở cho các API. Được phát triển bởi Facebook, GraphQL có thể thay thế hoặc bổ sung cho REST và đã được nhiều ứng dụng lớn sử dụng như Github, Facebook, …