Nâng cao kỹ năng học tập, làm việc trực tuyến cho sinh viên FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Trong thời gian vừa qua, Cao đẳng FPT Polytechnic đã triển khai phương pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên theo học tại trường ở các môn tiếng Anh, Chính trị và Pháp luật…các chương trình được xây dựng …

Đào tạo thời 4.0: Cơ hội rèn luyện tính chủ động

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số như hiện nay đã tác động không nhỏ đến các hoạt động giảng dạy của các trường trong và ngoài nước. Và đây cũng là cơ hội để …