Học mà chơi: Giải pháp chống chán cho mùa học online

Với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thầy và trò trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã phải triển khai nhiều phương án đối phó với dịch bệnh. …

Nâng cao kỹ năng học tập, làm việc trực tuyến cho sinh viên FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Trong thời gian vừa qua, Cao đẳng FPT Polytechnic đã triển khai phương pháp đào tạo trực tuyến cho sinh viên theo học tại trường ở các môn tiếng Anh, Chính trị và Pháp luật…các chương trình được xây dựng …