Web3: Thế hệ Internet của tương lai khiến giới công nghệ đua nhau phát triển

Web3 đang trở thành mục tiêu hướng đến của nhiều ông trùm công nghệ vì những khả năng mạnh mẽ mà được đánh giá là sẽ định vị lại sự phát triển của Internet trong tương lai. Trong bài viết …

Marketing trên Internet: Môn học đặc biệt đối với sinh viên Lập trình web

Nhiều bạn đã đặt câu hỏi tạo sao học Lập trình Web lại có môn học marketing? Vì khi bạn đã là một developer giỏi, hãy trở thành một developer tuyệt vời! Môn học marketing trên Internet sẽ giúp bạn …