[12/01/2023 – FPL HCM] Workshop: Xu thế Web3 – Giải mãi và Dự phòng

Web3 đang được xem là một bước đột phá lớn trong công nghệ và có thể có ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta sử dụng mạng Internet trong tương lai. Hiện tại, Web 3 đang trong giai đoạn phát …