[HN.TD2364] Thông báo tuyển dụng thực tập sinh kỹ thuật dự án (Phần cứng)

Nếu bạn quan tâm đến vị trí kỹ thuật dự án, hãy nhanh chóng nộp đơn ứng tuyển trước ngày 07/01/2024 theo thông tin dưới đây! (Mã tuyển dụng TD2364) 1. Số lượng tuyển dụng: 03 Full-time 2. Mô tả …