[HCM 0323.09] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT (Mã tuyển dụng: 0323.09) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh IT tại Công ty Cổ phần …

[HCM 0323.08] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Thiết kế đồ họa

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Thiết kế đồ họa (Mã tuyển dụng: 0323.08) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh Thiết kế đồ …

[HCM 0323.01] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn  (Mã tuyển dụng: 0323.01) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Khách sạn tại A25 nhé! Vị trí …

[HN. TD1860] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Content Marketing

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Content Marketing (Mã tuyển dụng TD1860) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Content Marketing tại Lioleo Kids trước 01/04/2023 …

[HN. TD1861] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Biên kịch

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Biên kịch (Mã tuyển dụng TD1861) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Biên kịch tại Lioleo Kids trước 01/04/2023 …

[HCM 0323.02] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh phòng PDP

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh phòng PDP (Mã tuyển dụng: 0323.o2) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh phòng PDP nhé! Vị trí …

[HN.TD1859] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Mã tuyển dụng TD1859) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng tại AUM …

[HCM 0223.25] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Designer 3D

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Designer 3D (Mã tuyển dụng: 0223.25) Bạn là sinh viên tại Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh Designer 3D tại Công ty …

[HCM 0223.29] Thông báo tuyển dụng Nhân viên trực quầy

Thông báo tuyển dụng Nhân viên trực quầy (Mã 0223.29) Bạn là sinh viên tại Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Nhân viên trực quầy tại PHAN KHANG HOME nhé! Vị trí …

[HCM 0223.23] Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Phòng Đào tạo

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Phòng Đào tạo (Mã tuyển dụng: 0223.23) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh Phòng Đào tạo nhé! …

[HN.TD1855] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Công nghệ thông tin (Mã tuyển dụng TD1855) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh Công nghệ …

[HCM 0223.05] Thông báo tuyển dụng thực tập sinh FE CREDIT

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh FE CREDIT (Mã tuyển dụng: 0223.05) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh FE Credit nhé! 1.Vị trí …