Độc đáo, sáng tạo với bộ nhận diện thương hiệu kính mắt MMB “made by” sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng

Trong môn Luật xa gần và bố cục, nhóm các bạn sinh viên ngành Thiết kế đồ họa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng đã xuất sắc tạo ấn tượng với giảng viên bằng bộ nhận diện …