Thông báo tuyển dụng Nhân viên Lễ tân (Mã tuyển dụng 0922.11)

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Lễ tân (Mã tuyển dụng 0922.11) Bạn theo học ngành Quản trị nhà hàng tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy nhanh chóng ứng tuyển ngay vị trí nhân …