Thông báo tuyển dụng Nhân viên Lễ tân (Mã tuyển dụng 0922.11)

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Lễ tân (Mã tuyển dụng 0922.11) Bạn theo học ngành Quản trị nhà hàng tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy nhanh chóng ứng tuyển ngay vị trí nhân …

Thông báo tuyển dụng TTS và nhân viên The Grand Hồ Tràm Strip (Mã tuyển dụng 0822.26)

Thông báo tuyển dụng TTS và nhân viên The Grand Hồ Tràm Strip (Mã tuyển dụng 0822.26) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS và nhân …

Thông báo tuyển dụng TTS SOL by Meliá Phú Quốc (Mã tuyển dụng 0822.22)

Thông báo tuyển dụng TTS SOL by Meliá Phú Quốc (Mã tuyển dụng 0822.22) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS SOL by Meliá Phú Quốc …

Thông báo tuyển dụng TTS The Myst Hotel Đồng Khởi (Mã tuyển dụng 0822.17)

Thông báo tuyển dụng TTS The Myst Hotel Đồng Khởi (Mã tuyển dụng 0822.17) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS …