Mang “Múa bóng rỗi” vào dự án tốt nghiệp, cơ hội hay thách thức?

“Múa bóng rỗi” – Một trong những loại hình nghệ thuật múa hát nghi lễ thường được tổ chức vào dịp lễ hội tại đền miếu Nam Bộ. Sinh viên ngành PR & Tổ chức sự kiện Cao đẳng FPT …