Đang theo học Công nghệ thông tin, nam sinh FPoly Đà Nẵng thành công với công việc trái ngành

Lưu Quốc Việt (SN 1999), sinh viên ngành Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Đà Nẵng, ngay từ học kỳ 2 đã thử sức qua nhiều công việc để làm quen với môi trường doanh nghiệp. Chàng trai “đa năng” …