Ngôn ngữ C# và những điều bạn chưa biết (Phần 1)

Trước khi nói những điều hay ho và thú vị về ngôn ngữ này chúng ta cần đi ngược lại về lịch sử, C# (C Sharp, “xi sáp”, “xi thăng”)  là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, đa năng …