Làm thế nào để viết mã HTML với Emmet Snippets

Emmet Snippets (trước đây gọi là Zen coding) là một trong những tính năng tuyệt vời trong Visual Studio Code. Nó là một bộ plugin dành cho trình soạn thảo văn bản và được mặc định thêm vào trong Visual …