Tìm kiếm Nhân tài bí ẩn Digital Marketing 2021 tại FPoly Đà Nẵng

Nhằm tạo ra sân chơi cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Digital Marketing thuộc khối Kinh tế, bộ môn phối hợp với Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi “Nhân tài bí …