Thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng Part-time (Mã tuyển dụng 1122.29)

Thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng Part-time (Mã tuyển dụng 1122.29) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng Part-time nhé! Thời gian …

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Mã tuyển dụng 0922.03)

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Mã tuyển dụng 0922.03) Bạn theo học Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên bán hàng …