Thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng Part-time (Mã tuyển dụng 1122.29)

Thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng Part-time (Mã tuyển dụng 1122.29) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng Part-time nhé! Thời gian …

Thông báo tuyển dụng nhân viên pha chế Part-time/Full-time (Mã tuyển dụng 1022.18)

Thông báo tuyển dụng nhân viên pha chế Part-time/Full-time (Mã tuyển dụng 1022.18) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên pha chế Part-time/Full-time nhé! Thời gian …

Thông báo tuyển dụng Part-time/Fulltime tại Nhà hàng A Dổi/Chang Kang Kung (Mã tuyển dụng 1022.04)

Thông báo tuyển dụng Part-time/Fulltime tại Nhà hàng A Dổi/Chang Kang Kung (Mã tuyển dụng 1022.04) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên nhà hàng A …

Thông báo tuyển dụng Part-time VNPAY (mã tuyển dụng 0822.37)

Thông báo tuyển dụng Part-time VNPAY Mã tuyển dụng 0822.37 Bạn theo học Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Part-time VNPAY ngay nhé! Thời gian …

Thông báo tuyển dụng 05 nhân viên Part – time (Mã tuyển dụng TD1572)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PART TIME (Mã tuyển dụng TD1572) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên Part …