Hướng dẫn lưu trữ dữ liệu từ Google Drive sang OneDrive dành cho sinh viên FPoly

Liên quan đến việc thay đổi chính sách lưu trữ của Google, Cao đẳng FPT Polytechnic xin giới thiệu cách tận dụng sự miễn phí của Microsoft đó là OneDrive để các bạn sinh viên lưu trữ dữ liệu, dung …