Thông báo tuyển dụng nhân viên Cán bộ hành chính (Mã tuyển dụng_1222.23)

Thông báo tuyển dụng nhân viên Cán bộ hành chính (Mã tuyển dụng_1222.23) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên Cán bộ hành chính nhé! Thời …